Poprawna pisownia

we Włochach

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: poprawnie w odniesieniu do dzielnicy Warszawy o nazwie Włochy.

Poprawna pisownia

we Włoszech

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: poprawnie w odniesieniu do państwa europejskiego o nazwie Włochy.


Niepoprawna pisownia

na Włochach

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: powszechnie spotykana forma na Włochach funkcjonująca w odniesieniu do nazwy dzielnicy Warszawy jest innowacją, której nie zaakceptowała jeszcze norma, dlatego jej użycie nie jest formalnie poprawne.