Poprawna pisownia

wczesnoporanne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wczesno poranne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wczesno-poranne

Niepoprawna pisownia