Niepoprawna pisownia

ważnoźcią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ważnością

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wasznością

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

warznością

Niepoprawna pisownia