Poprawna pisownia

za nią

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zanią

Niepoprawna pisownia