Niepoprawna pisownia

warjujesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wariujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wariójesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

warjójesz

Niepoprawna pisownia