Niepoprawna pisownia

warjuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wariuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

warióje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

warjóje

Niepoprawna pisownia