Niepoprawna pisownia

w zdłuż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wzdłuż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wzdłóż

Niepoprawna pisownia