Niepoprawna pisownia

w spólna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wspólna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wspulna

Niepoprawna pisownia