Niepoprawna pisownia

w skóramy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wskóramy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wskuramy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzkóramy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w skuramy

Niepoprawna pisownia