Poprawna pisownia

w nieskończoność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w nie skończoność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wnie skończoność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wnieskończoność

Niepoprawna pisownia