Niepoprawna pisownia

urarzona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

urażona

Poprawna pisownia