Poprawna pisownia

użyto

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

urzyto

Niepoprawna pisownia