Niepoprawna pisownia

użec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

urzec

Poprawna pisownia