Niepoprawna pisownia

uzbroji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uzbroi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

u zbroji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uzbroii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

u zbroii

Niepoprawna pisownia