Niepoprawna pisownia

uzalesznienia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uzależnienia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uzalerznienia

Niepoprawna pisownia