Niepoprawna pisownia

sócha

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sucha

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

suha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sóha

Niepoprawna pisownia