Niepoprawna pisownia

ustempuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ustępuje

Poprawna pisownia