Poprawna pisownia

ustąpił

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ustompił

Niepoprawna pisownia