Niepoprawna pisownia

usmy sierpnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ósmy sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o ósmym dniu sierpnia, nie zaś o ósmym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

ósmy sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

usmy sierpień

Niepoprawna pisownia