Niepoprawna pisownia

upokoszenia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

upokorzenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

upokarzenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

upokożenia

Niepoprawna pisownia