Niepoprawna pisownia

upokoszeń

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

upokorzeń

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

upokarzeń

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

upokożeń

Niepoprawna pisownia