Poprawna pisownia

uogólnianie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uogulnianie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ułogólnianie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ułogulnianie

Niepoprawna pisownia