Niepoprawna pisownia

umżerz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umrzesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

umżeż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

umrzerz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

umrzeż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

umżesz

Niepoprawna pisownia