Niepoprawna pisownia

umożyła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umorzyła

Poprawna pisownia