Poprawna pisownia

wmówiłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wmuwiłaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w mówiłaś

Niepoprawna pisownia