Niepoprawna pisownia

domnie manie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

domniemanie

Poprawna pisownia, znaczenie: domysł lub przypuszczenie – uznanie istnienia faktu niestwierdzonego bazując na innych ustalonych faktach, których istnienie jest stwierdzone i które pozostają z nim w związku.


Niepoprawna pisownia

do mniemanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do mnie manie

Niepoprawna pisownia