Niepoprawna pisownia

ułogulnienie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uogólnienie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uogulnienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ułogólnienie

Niepoprawna pisownia