Niepoprawna pisownia

domuwi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

domówi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do muwi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do mówi

Niepoprawna pisownia