Niepoprawna pisownia

ucznią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uczniom

Poprawna pisownia