Poprawna pisownia

ucieszyliby się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ucieszyli by się

Niepoprawna pisownia