Niepoprawna pisownia

tylgo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tylko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tyko

Niepoprawna pisownia, wyjątek: jako forma słowa „tyka”, oznaczającego długą tyczkę.