Niepoprawna pisownia

twoszyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tworzyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tforzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

twożyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tworzydź

Niepoprawna pisownia