Niepoprawna pisownia

nie pryskana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepryskana

Poprawna pisownia