Poprawna pisownia

tudzież

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tudzierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tu dzież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tudziesz

Niepoprawna pisownia