Poprawna pisownia

trzykrotnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trzy krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzy-krotnie

Niepoprawna pisownia