Poprawna pisownia

trzecioplanowi

Poprawna pisownia, znaczenie: znajdujący się na dalszym planie, dalsi, mniej ważni, odgrywający mało istotną rolę w utworze, o mniejszym znaczeniu.


Niepoprawna pisownia

trzecio planowi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzecio-planowi

Niepoprawna pisownia