Poprawna pisownia

trzeci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czeci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżeci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszeci

Niepoprawna pisownia