Poprawna pisownia

abstrahowaną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

abstrahowanom

Niepoprawna pisownia