Poprawna pisownia

trzeba było

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tżeba było

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzebabyło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszeba było

Niepoprawna pisownia