Poprawna pisownia

towarzysz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

toważysz

Niepoprawna pisownia