Poprawna pisownia

uncja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uncia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

unsja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

unicja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

undzja

Niepoprawna pisownia