Niepoprawna pisownia

torzsamy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tożsamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

toż samy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

toszsamy

Niepoprawna pisownia