Niepoprawna pisownia

torzsama

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tożsama

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

toż sama

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

toszsama

Niepoprawna pisownia