Poprawna pisownia

tłum

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tóm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tum

Niepoprawna pisownia, wyjątek to przestarzale znaczenie oznaczające kościół katedralny, katedrę lub kolegiatę.

Niepoprawna pisownia

tłóm

Niepoprawna pisownia