Poprawna pisownia

tężec

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tenżec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tęrzec

Niepoprawna pisownia