Niepoprawna pisownia

gurna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

górna

Poprawna pisownia