Poprawna pisownia

targuj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

targój

Niepoprawna pisownia