Niepoprawna pisownia

takzwane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tak zwane

Poprawna pisownia