Niepoprawna pisownia

z broja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zbroja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zbroia

Niepoprawna pisownia