Niepoprawna pisownia

szwuw

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szwów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szfuw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szfów

Niepoprawna pisownia